gynimas

gynimas
gynìmas sm. (2) Š, gýnimas (1) K, gýnimos ind. Tl, Krš2 ginti: 1. Tėvynės gynimas sp. Taikos gynimas – visų pasaulio tautų reikalas! sp. | refl.: Pavakariu Norbertas įsakė kovos būriui pasiruošti gynimosi veiksmams . Priešo gynimasis vietomis palaužtas . Mūsų dalių gynimasis buvo aktyvus . | Kaltinamasis tarybiniame teisme turi užtikrintą gynimosi teisę (sov.) sp. 2. draudimas: Kad jau jam patraukimas yra, tai ir eis, ir gynimas nieko nemačys Sml. \ gynimas; apgynimas; išsigynimas; priešgynimas; susigynimas; užgynimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • gynimas — gyni̇̀mas dkt. Tėvỹnės gyni̇̀mas yra šventà kiekvi̇eno piliẽčio pareigà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgynimas — apgynìmas sm. (2) → 2 apginti 3: Jis dėkojo už mažų vaikų apgynimą Blv. Mums jo apgynimo ir pašalpos privalu DP80. Tu esi apgynimas mano Mž466. | refl.: Apsigynimo žodis B. Mūsų apsigynimas turi didelės politinės reikšmės rš. gynimas; apgynimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsauga — apsaugà sf. (3b) 1. K apsarga, saugojimas, gynimas; saugojimo priemonės: Ir gyvulėlis turi savo ãpsaugą (save apsaugo) Grž. Prisisodink medžių, kad daugiau būtų apsaugõs Grž. Visos valstybės rūpinasi savo apsauga rš. Sveikatos apsaugos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gintis — 2 gintìs sf. (4) DŽ gynimas, gynyba: Socialinės gynos priemonės visiškai netaikomos, jei teismas pripažįsta, kad šie veiksmai jų padaryti būtinosios ginties aplinkybėmis sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gintynės — sf. pl. gynimas: Iš gintynių ir muštynės esti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginčas — giñčas sm. (2) 1. K, Ak, Š, FT, J.Jabl savo nuomonės, savo reikalo gynimas žodžiu; disputas: Ginčas dėl realumo ar nerealumo mąstymo, kuris izoliuojasi nuo praktikos, yra grynai scholastinis klausimas rš. Iš vaidų, ginčų ji stengiasi pasitraukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginčijimas — giñčijimas ( yjimas KI226) sm. (1); N → ginčyti: Gynimas vienų pažiūrų ir ginčijimas (neigimas) kitų verčia dalyvius įsigilinti į dalyką rš. Iš kur ateit ginčijimas tarp jūsų? CII568 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginėjimas — sm. žr. gynimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyniosena — gỹniosena sf. (1) gynimas, draudimas: Nėko nepadėjo mano gỹniosena – apsikorė su ta merga Skd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gynyba — sf. (1) DŽ 1. gynimas, apsauga: Lėktuvai prasimušė pro gynybos ugnies lanką rš. Priešo gynybos pozicija buvo pralaužta rš. Nepilnamečių vaikų interesų gynyba sp. Tarybų šalies gynybos stiprinimas yra visų darbo žmonių reikalas (sov.) rš. 2. col.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”